שידור חי

{{ storiesRelated.title }}

תנאי תנאים

הבהרות משפטיות

  • הפורטלים הפיננסיים www.bolsamania.com ו www.sharecast.com
  • ושאר האתרים ששייכים Vortex Media Network SL
  • כל האתרים הללו יכוונו להלן "Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט".

השימוש בו מקנה מעמד משתמש למבקר, מה שמרמז על הסכמה והתחייבות למלא כל אחד ואחד מהתנאים הכלולים בהודעה משפטית זו, בגרסה שפורסמה בעת הגישה; לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לקרוא בעיון הודעה משפטית זו בכל פעם שהם נכנסים Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט. הודעה משפטית זו תהיה תקפה ללא קשר לקיומם של תנאים ספציפיים אחרים החלים על שירותים מסוימים הניתנים באתרי האינטרנט של Vortex Media Network SL.

פרטי זיהוי של בעל האתר

Vortex Media Network SL רשום בפנקס הסחורות של מדריד כרך 42236, עמוד 1, גיליון M-747739, CIF B-06944003, כתובת: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – מדריד (ספרד), טל. +34914175350, דוא"ל: [מוגן בדוא"ל]

תנאים והגבלות של שימוש

התנאים וההגבלות המפורטים בהודעה משפטית זו יחולו על כל הדפים הכלולים ב Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט. גישה ל Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט הינה באחריותם הבלעדית של המשתמשים וכרוכה בהסכמה לתנאי שימוש אלה. השימוש בשירותים מסוימים ירמז גם על הסכמה, ללא סייג, של הכללים או ההנחיות המסוימים Vortex Media Network SL רשאי להקים בכל עת אופי ספציפי, תחליף או משלים לתנאים הכלליים הנוכחיים. על המשתמש לעשות שימוש חוקי ב Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט והשירותים שלהם בהתאם לתנאים, תנאי שימוש אלה ולפי החוקים והתקנות החלים.

Vortex Media Network SL רשאית לשנות באופן חד צדדי את תנאי השימוש של Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט על ידי פרסומם בהודעה משפטית זו והם ייכנסו לתוקף מיד לאחר פרסומם.

ניווט

Vortex Media Network SL אינה נושאת באחריות כלשהי ואינה מתחייבת לכך שהגישה לאתר תהיה רציפה או נקייה מטעויות. היא אינה אחראית ואינה מתחייבת לתוכן ולתוכנה שניתן לגשת דרכם Vortex Media Network SL אתרים נקיים משגיאות או לא מזיקים. בשום פנים ואופן לא Vortex Media Network SL להיות אחראי לכל אובדן, נזק או נזק מכל סוג שהוא הנובע מגישה או גלישה Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט, לרבות אך לא רק אתרים הנגרמים על ידי מערכות המחשב או על ידי החדרת וירוסים. Vortex Media Network SL אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם למשתמשים עקב שימוש לרעה ב Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט. בפרט, היא אינה אחראית בשום צורה שהיא לכל קריסות תקשורת, הפרעות, כשלים או תקלות שעלולות להתרחש בזמן שהמשתמש גולש Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט.

גישה ואבטחה

הגישה לשירותי עסקאות וכאלה, הכוללים לכידת נתונים אישיים, מתבצעת בסביבה מאובטחת באמצעות פרוטוקול 128 סיביות SSL (Secure Socket Layer). השרת המאובטח יוצר קשר כך שהמידע מועבר בפורמט מוצפן. זה מבטיח שהתוכן מובן רק על ידי מחשב הלקוח וה- Vortex Media Network SL שרת. המשתמש יכול לוודא שהוא בסביבה מאובטחת אם שורת המצב של הדפדפן שלו מופיעה עם מנעול סגור. אישור שהונפק על ידי ספק שירותי האינטרנט שלנו מגבה את ערבות השרת שלנו. תעודה זו מבטיחה שהלקוח מעביר את הנתונים שלו לא Vortex Media Network SL שרת ולא לצד שלישי, שאולי מנסה לדמות אותו.

תוכן: עדכון ושינויים באתר

המידע הכלול ב- Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט הם בתוקף החל מתאריך העדכון האחרון שלהם Vortex Media Network SL לא תישא באחריות לעדכון או התאמת המידע הכלול בו. המשתמש אינו רשאי לשנות, לשנות, לשנות או להתאים Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט. Vortex Media Network SL שומרת לעצמה את הזכות לערוך תיקונים, שינויים ושינויים ספורים אשר עשויים להיחשב מתאימים, תוך יכולת לעשות שימוש בסמכות זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

קניין רוחני ותעשייתי

Vortex Media Network SL לא ניתן לנצל, לשכפל, להפיץ, לתקן, למסור בפומבי, להקצות או לשנות אתרי אינטרנט, קוד הגופן שלהם והתכנים המוגנים על ידי חוק הקניין הרוחני, אלא אם כן אושר במפורש על ידי בעלי הזכויות. העיצוב, התמונות, התוויות, הייחודיים שלטים, שם מסחרי, סימני מסחר, לוגואים, מוצרים ושירותים הכלולים באתר זה מוגנים בחוק הקניין התעשייתי.Vortex Media Network SL הוא הבעלים או בעל הרישיון של כל הזכויות על התוכן של Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט ומחזיקה באופן לגיטימי בזכויות הניצול שלהם, למעט אותן זכויות ספקים מסוימים שאיתם חתמו על החוזה המקביל לאספקת התכנים ומוגנים על ידי חוקים וכללים לאומיים ובינלאומיים של קניין רוחני ותעשייתי, והם יחולו גם בתנאים אלה. גישה ל Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט אינם מעניקים למשתמשים כל צורה של זכות קניין רוחני או תעשייתי או בעלות על תוכנו. משתמשים אינם יכולים להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, לשכפל, לפרסם, להעביר או למכור את הרכיבים הנ"ל או ליצור מוצרים או שירותים חדשים הנובעים מהמידע שהושג ללא אישור מפורש בכתב מבעל הזכות. כל שינוי בתוכן או במבנה של Vortex Media Network SL אתרים על ידי המשתמש אסורים בהחלט.Vortex Media Network SL שומרת לעצמה את הזכות להפעיל פעולות שיפוטיות או חוץ-שיפוטיות רלוונטיות נגד משתמשים המפרים או מפרים זכויות קניין רוחני ותעשייתי.

קישורים

Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט עשויים לכלול קישורי גישה (היפר-קישורים או קישורים) לאתרים אחרים אשר Vortex Media Network SL אינו בעלים. בשום פנים ואופן לא תהיה אפשרות זו לרמוז על קיומו של קשר ביניהם Vortex Media Network SL והבעלים של אתר הצד השלישי שההיפר-קישור שהוזכר לעיל מוביל אותך אליו. גם לא Vortex Media Network SL להיות אחראי לחוקיות התוכן המתפרסם שם. כולל היפר קישור לאתר צד שלישי אחר ב Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט אסורים במפורש, ללא הרשאה מפורשת שלו. בכל מקרה, הרשאה זו תביא לכך שההיפר-קישור לא יפגע בתדמית הציבורית ו Vortex Media Network SL מותג או תמונת דף האינטרנט שלו או נזק לצד שלישי כלשהו המוזכר בו. Vortex Media Network SL יסיר כל קישור לאחר שנודע לו בכל אמצעי על העוול של התוכן שלהם או מאותם מוצרים או זכויות פוגעים של צד שלישי.

מדיניות הפרטיות

למידע נוסף על מדיניות הגנת הנתונים ומדיניות הפרטיות שלנו, אנא עיין שלנו מדיניות הפרטיות.

עוגיות

אתה צריך להשתמש בקובצי Cookie כדי להשתמש באתר שלנו. מטרתם היא להקל על הגלישה ולהציע שירות מותאם וחלק כמו גם כלי סטטיסטי להשגת מידע סטטיסטי על השימוש ב- Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט. בשום מקרה הם לא משמשים לאחסון מידע שעשוי לזהות את המשתמש. למידע נוסף, אנא פנה אלינו מדיניות קובצי Cookie.

חוק חל וסמכות שיפוט מוסמכת

התנאים וההגבלות החלים Vortex Media Network SL אתרי אינטרנט וכל מערכות יחסים הנובעות מכך מוסדרים על ידי החוקים והתקנות הספרדיים.

כל מחלוקת שעלולה לנבוע מגישה או שימוש באתר מוגשת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט ובתי הדין של מדריד (ספרד).