שידור חי

{{ storiesRelated.title }}

מדיניות הפרטיות

בהתאם להוראות תקנה (EU) 2016/679 של הפרלמנט האירופי והמועצה, מיום 27 באפריל 2016, על הגנת אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים ועל תנועה חופשית של נתונים כאלה. (להלן RGPD) אנו מודיעים לך שהנתונים האישיים שסופקו לחברות הקשורות Vortex Media Network SL ייכלל במאגר מידע בבעלות משותפת של החברות הבאות:

Vortex Media Network SL רשום בפנקס הסחורות של מדריד כרך 42236, עמוד 1, גיליון M-747739, CIF B-06944003, כתובת: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – מדריד (ספרד), טל. +34914175350, דוא"ל: [מוגן בדוא"ל]

צרו קשר

לכל עניין הקשור לעיבוד נתונים של אנשים טבעיים על ידי החברות ב Vortex Media Network SL אתה יכול ליצור קשר עם כתובת הדוא"ל [מוגן בדוא"ל], ומספר הטלפון +34914175350, לחלופין, תוכל ליצור קשר עם נציג הגנת הנתונים שלנו באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה [מוגן בדוא"ל]. Vortex Media Network SL חברות יאספו את המידע הבא שיסופק על ידי נושא הנתונים:

 • טופס יצירת קשר מסחרי: לטפל ולנהל את בקשות המידע שנשלחות על ידי המשתמש באמצעות טופס זה.
  • נתונים שנאספו: שם, טלפון, מייל והערות.
  • מטרה: לטפל בבקשות למידע הנשאלות בכל אמצעי על מוצרים ושירותים המוצעים על ידי Vortex Media Network SL, ולצורך הקמה או תחזוקה של קשרים עסקיים.
  • בסיס חוקי: בהתבסס על ההסכמה שניתנה על ידי נושא הנתונים, Vortex Media Network SL רשאית לעבד את הנתונים שנמסרו באמצעות בקשת ההתקשרות, ובהתאם לאינטרס הלגיטימי בפיתוח ותחזוקה של קשרים עסקיים.
  • הגבלת אחסון: הנתונים יישמרו עד לרגע שבו נושא המידע יבקש את ביטולם או מחיקתם ולאחר מחיקתם הם יישמרו זמינים למינהל הציבורי, לשופטים ולבתי המשפט לתקופת ההתיישנות של הפעולות שעשויות לחול על עיבודך. נתונים.
 • תכנית לימודים או גיוס: לשלוח אליו תכנית לימודים Vortex Media Network SL דרך האינטרנט או בכל אמצעי אחר.
  • נתונים שנאספו: תחום התמחות מקצועית, שם, שם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני, קורות חיים, מכתב נלווה ונתונים אישיים אחרים הקשורים לתכנית הלימודים או לפרופיל המקצועי.
  • מטרה: ניהול הבקשה לתהליכי הגיוס המתפרסמים או למשרות פנויות אחרות בהתאם לפרופיל המקצועי שלך שעלול לצוץ בעתיד במסגרת פעילות Vortex Media Network SL.
  • הגבלת אחסון: הנתונים יישמרו עד לקבלת משרה או עד שתבקש את מחיקתם. לפיכך, הם יישמרו למשך הזמן הדרוש למטרת העיבוד, ולאחר סיומם הם עשויים להיות זמינים למינהל הציבורי, לשופטים ולבתי המשפט לזמן ההתיישנות של הפעולות העשויות לחול על עיבוד הנתונים שלך.
  • בסיס חוקי: הסכמה שניתנה על ידי המועמד.
  • נמענים: הנתונים הנמסרים והנגזרים מתהליך הבחירה עשויים להיחשף ל: חברות שלישיות שזוהו על ידי נושא הנתונים ואשר עשויות להיות נחוצות לבקשת המועמד להתייחסות.
 • שירותים: נתונים שניתנו למתן שירותים על ידי כל אחת מהחברות הנוגעות אליה Vortex Media Network SL. השירותים יזוהו בזמן איסוף הנתונים והרישום.
  • נתונים שנאספו: שם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת עבודה, כתובת, דוא"ל, מספר טלפון ליצירת קשר ומידע הכרחי אחר בהתאם לרישום המבוקש, ואשר יהיה הכרחי אך ורק לצורך רישום בשירותים המוצעים על ידי Vortex Media Network SL. במקרה של רישום או כניסה לחשבון שלך עם אישורים של רשת חברתית, תהיה לנו גישה לחלק מפרופיל המידע שלך ברשתות חברתיות כאלה.
  • מטרה: רישום נושאי מידע לצורך מתן שירותים הניתנים על ידי Vortex Media Network SL, וליצור ולתחזק קשרים עסקיים.
  • בסיס חוקי: מתן הסכמת נושא המידע ל Vortex Media Network SL לכל אחת מהחברות הקשורות אליה Vortex Media Network SL עבור השירותים האמורים, והאינטרס הלגיטימי בפיתוח קשרים עסקיים.
  • הגבלת אחסון: הנתונים יישמרו למשך הזמן הדרוש לצורך העיבוד או עד לרגע בו נושא המידע יבקש את ביטולם או מחיקתם, ולאחר שידחיקם הם עשויים להישמר זמינים למינהל הציבורי, לשופטים ולבתי המשפט. התיישנות של הפעולות שעשויות לחול על עיבוד הנתונים שלך.
  • נמענים: מדי פעם, הנתונים שלך עשויים להיות מועברים לצדדים שלישיים לצורך יישום קמפיינים פרסומיים שבכל מקרה יעברו מידע קודם. דוחות המכילים נתונים על משתמשים המעוניינים בציטוטים בזמן אמת עשויים להישלח גם לבורסות מדריד ולונדון. לבסוף, אנו מספקים נתונים לרשתות חברתיות כמו פייסבוק וטוויטר עבור קמפיינים וקידום עוקבים.
 • רישום ופיקוח על חשבונות רשתות חברתיות תאגידיות: נתונים אישיים שאתה מאפשר או מספק לרשתות חברתיות בזמן הפיכתך לעוקב שלהן. החשבונות הארגוניים של הרשתות החברתיות של Vortex Media Network SL העוקבים:
 • לקוחות / ספקים: נתונים אישיים מקצועיים המסופקים על ידי לקוחות / ספקים לצורך מתן שירותים וניהול היחסים המשפטיים או החוזיים.
  • נתונים שנאספו: שמות משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת עבודה, מייל, טלפון עבודה, פרטי בנק.
  • מטרה: ניהול יחסי שירות חוזיים.
  • בסיס חוקי: מערכת היחסים המשפטית או החוזית הקיימת הנחוצה למתן השירות.
  • הגבלת אחסון: הנתונים יישמרו כל עוד הדרוש למטרות שלשמן הם מעובדים, או מחיקתם, ולאחר סיומם או מחיקתם הם עשויים להישמר זמינים למינהל הציבורי, לשופטים ולבתי המשפט עד התיישנות הפעולות שעשויות לחול על עיבוד הנתונים שלך.

Vortex Media Network SL חברות יאספו את הנתונים הבאים שיסופקו על ידי צדדים שלישיים המורשים על ידי נושא הנתונים:

 • שירותים מרשתות חברתיות אחרות: אם תירשם או תיכנס לחשבונך באמצעות שירות רשת חברתית של צד שלישי, תהיה לנו גישה לחלק מפרטי חשבון הצד השלישי שלך הקשורים לשירות זה.
  • נתונים שנאספו: כולל מזהים כגון שמך ומידע אחר מאותו חשבון, כגון כתובת דוא"ל, העדפת שפה ותמונת פרופיל.
  • מטרה: רישום נושאי מידע לצורך מתן שירותים הניתנים על ידי Vortex Media Network SLותחזוקה ופיתוח של קשרים עסקיים.
  • בסיס חוקי: מתן הסכמה על ידי נושא המידע. בהתאם לאינטרס לגיטימי לפיתוח קשרים עסקיים.
  • הגבלת אחסון: הנתונים יישמרו כל עוד הם נחוצים למטרות שלשמן הם מעובדים, ואז הנתונים עשויים להישמר זמינים למינהל הציבורי, לשופטים ולבתי המשפט לתקופת ההתיישנות של הפעולות שעשויות לחול על עיבוד הנתונים שלך.
  • נמענים: הנתונים שיסופקו על ידי צדדים שלישיים המורשים על ידי נושא המידע ישולבו ב- Vortex Media Network SL מסד נתונים משותף.

נושא הנתונים יודע ומסכים במפורש כי קבלת כל אחת מהמטרות הנ"ל כרוכה בהכללת הנתונים שלו במאגר הנתונים המשותף של החברות השייכות ל-WFG Vortex Solutions SL, והקצאת הנתונים שלו של א. אופי אישי לחברות המפורטות בכל עת באתר www.sharecast.com, עם אפשרות שהן עשויות לשמש את כולן למטרות האמורות לעיל. הקצאה כזו מתבצעת באותן מטרות עיבוד, אותן קטגוריות נתונים, אותו זמן אחסון ומימוש זכויות דומה. אתה רשאי להתנגד בכל עת להקצאה כזו או לכל אחד מאלה שהוזכרו בסעיפים הקודמים באמצעות דואר לכתובת Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – Madrid – Spain או בדוא"ל לכתובת [מוגן בדוא"ל].

מלבד ההטלות האמורות לעיל, חשיפת נתונים לצדדים שלישיים אינה צפויה, למעט אספקת שירותי צד שלישי על ידי מעבדי נתונים שאיתם Vortex Media Network SL חתמה על הסכמי עיבוד הנתונים המתאימים ואימתה שהם מספקים ערבויות מספיקות ליישום אמצעים טכניים וארגוניים נאותים העומדים בדרישות ה-GDPR, המבטיחים הגנה על זכויות נושאי המידע.

מימוש זכויות

המשתמש הכיר בזכויות גישה, תיקון או מחיקה, הגבלה, התנגדות וניידות של הנתונים שלו בשליטת Vortex Media Network SL. כל עוד סיבת העיבוד ממשיכה להתקיים או שהנתונים האישיים שלו לא נמחקים מהקבצים שלנו, נמשיך לעבד את הנתונים שלו כפי שהם נחוצים לעיבוד והוא/היא נשאר מעוניין להוות חלק מהם . בעל העניין רשאי לממש את זכויותיו בכל עת באמצעות שליחת הודעת דואר אל Vortex Media Network SL בכתובת המצוינת לעיל או במייל לכתובת [מוגן בדוא"ל], צירוף מסמך המבסס את זהותו ומפרט במפורש את הזכות אותה הוא מעוניין לממש.

באופן דומה, לבעל העניין מוכרות זכויותיו לגישה, תיקון, דיכוי, הגבלה, התנגדות וניידות של הנתונים שלו באחריות החברות ב Vortex Media Network SL. בעל העניין רשאי לממש את זכויותיו בכל עת באמצעות שליחת הודעת דואר אל Vortex Media Network SL בכתובת המצוינת לעיל או במייל לכתובת [מוגן בדוא"ל], צירוף מסמך המבסס את זהותו ומפרט במפורש את הזכות אותה הוא מעוניין לממש.

לנושא הנתונים יש את הזכות לחזור בו מהסכמתו לעיבוד על ידי Vortex Media Network SL. יש לו/ה גם את הזכות להגיש תלונה הנובעת מעיבוד הנתונים האישיים שלו/ה בפני הסוכנות הספרדית להגנת מידע (http://www.agpd.es).

כמו כן, למשתמש תהיה הזכות לחזור בו מהסכמתו לעיבוד על ידי Vortex Media Network SL. כמו כן, יש לו הזכות להגיש תלונה לרשות מפקחת.

אמצעי אבטחה טכניים וארגוניים

Vortex Media Network SL אימצה את האמצעים הטכניים והארגוניים הדרושים כדי להבטיח את הבטיחות והשלמות של הנתונים, ולהגן עליהם מכל שינוי, אובדן, עיבוד או גישה בלתי מורשית.

נתונים מסופקים

הנתונים שנאספו מהטפסים באתר זה הם אלה הנחוצים בהחלט כדי לענות על בקשתך, אותה אתה מעביר אלינו מרצון. הסירוב למסור נתונים המסומנים כחובה יעכב את מתן השירותים המבוקשים. על מנת לעדכן את הנתונים האישיים שלך, עליך להודיע ​​לנו על כל שינוי שעשוי להתרחש ביחס אליהם, אחרת לא נהיה אחראים על דיוקם. כמו כן, באותם מקרים בהם נחשפים נתוני צד שלישי, נושא הנתונים מתחייב ליידע אותם על תוכנה של מדיניות פרטיות זו.

בעל העניין מתחייב להעביר בהקדם האפשרי Vortex Media Network SL כל שינוי ותיקון של נתוניו בעלי אופי אישי כך שהמידע הכלול ב Vortex Media Network SL. רשומות הפעילות נשארות מעודכנות בכל עת.

מכוח האינטרס הלגיטימי של חברות הנוגע Vortex Media Network SL ניתן להשתמש בנתונים האישיים של נושא המידע ליצירת קשרים עסקיים או לשמירה על קשרים עסקיים בכל אמצעי, לרבות באופן אלקטרוני, על מנת ליידע אותו לגבי מוצרים ושירותים המוצעים על ידי אלה, עם אפשרות פתוחה בכל עת להתנגד לעיבוד כאמור. למטרות עסקיות באמצעות שליחת הודעה בדואר לכתובת Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 – מדריד – ספרד, או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [מוגן בדוא"ל].