שידור חי

{{ storiesRelated.title }}

חשיבות שבועית נמוכה

יום רביעי

  •  
  • ש״ח
19:00
ספר בז' FED US

יום חמישי

  •  
  • ש״ח
13:30
המשך תביעות אבטלה בארה"ב - שבועי
  •  
  • ש״ח
13:30
תביעות אבטלה ראשוניות בארה"ב - שבועי

יום שישי

  •  
  • JPY
00:30
מדד המחירים לצרכן ללא מזון ואנרגיה יפן - יוני
  •  
  • JPY
00:30
מדד המחירים לצרכן לאומי Ex-Fresh Food Japan - יוני